Megbízási szerződés

Megbízási szerződés minta

A megbízási és a vállalkozói jogviszony

E kettő szerződésfajtát bármely magánszemély vagy gazdálkodó szervezet kötheti bármely másik magánszeméllyel vagy gazdálkodó szervezettel. Mindkettőre a polgári jogi szabályok érvényesek. A megbízás esetén az elvégzett munkával szemben az az elvárás, hogy az azt végző személy a lehető leggondosabban, az adott tevékenység során a tőle elvárható módon járjon el. Vállalkozás esetében a munkavégzéssel valamilyen eredményt kell elérni, produkálni, létrehozni. A munkaviszonytól lényegében az különbözteti meg őket, hogy a tevékenység tartalmát a munkavégző saját szaktudása alapján, a megbízó vagy megrendelő közvetlen iránymutatása nélkül végzi, legtöbbször saját eszközeivel.
Forrás: Wikipedia: Munkaviszony

Megbízási szerződés két alanya: aki az utasításokat adja (megbízó), és az aki ellátja az ügyet a megbízó utasításai szerint (megbízott). A megbízott bármely jogképességgel rendelkező személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet lehet.